Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł

Słuchając Franciszka

Homilia do dorosłych
03/11/17 ks. Paweł Szpyrka SJ
Papież Franciszek uważnie czyta Katechizm i często zachęca do jego czytania. Wierzy w świętość ludu Bożego. „Pomyślmy o tylu mężczyznach, o tylu kobietach, którzy prowadzą trudne życie, walczą, by utrzymać swoja rodzinę, wychować dzieci: to wszystko jest możliwe, bo pomaga im duch męstwa. Iluż mężczyzn i kobiet – których imion nie znamy – przynosi chlubę naszemu ludowi, przynosi chlubę naszemu Kościołowi, bo są mężni. Mężnie idą przez życie, dbają o rodzinę, pracują, pielęgnują wiarę. Ci nasi bracia i siostry są świętymi, świętymi w życiu codziennym, świętymi ukrytymi pośród nas. Mają właśnie ten dar męstwa, pozwalający wykonywać im ludzkie obowiązki ojców, matek, braci, sióstr, obywateli. Jest ich tak wielu! Dziękujemy Panu za tych chrześcijan...".
Homilia do dorosłych
01/12/17 ks. Paweł Szpyrka SJ
Dobrze widać tę Bożą determinację w historii wielkich świętych XX i XXI w. Wspomnę o dwojgu. Oboje związani są z tajemnicą Bożego Miłosierdzia – oboje zostali doświadczeni i wypróbowani przez Kościół – i ostatecznie przyjęci. Misja św. Faustyny Kowalskiej – najbardziej znanej Polki na Ziemi – dotyczyła przypomnienia światu o Bożym Miłosierdziu.