Słuchając Franciszka
Homilia do dorosłych

Pochwała wszystkich świętych (na listopad)

03/11/17 ks. Paweł Szpyrka SJ
Papież Franciszek uważnie czyta Katechizm i często zachęca do jego czytania. Wierzy w świętość ludu Bożego. „Pomyślmy o tylu mężczyznach, o tylu kobietach, którzy prowadzą trudne życie, walczą, by utrzymać swoja rodzinę, wychować dzieci: to wszystko jest możliwe, bo pomaga im duch męstwa. Iluż mężczyzn i kobiet – których imion nie znamy – przynosi chlubę naszemu ludowi, przynosi chlubę naszemu Kościołowi, bo są mężni. Mężnie idą przez życie, dbają o rodzinę, pracują, pielęgnują wiarę. Ci nasi bracia i siostry są świętymi, świętymi w życiu codziennym, świętymi ukrytymi pośród nas. Mają właśnie ten dar męstwa, pozwalający wykonywać im ludzkie obowiązki ojców, matek, braci, sióstr, obywateli. Jest ich tak wielu! Dziękujemy Panu za tych chrześcijan...".