Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

Spotkanie wspólnoty różańcowej

Homilia do dorosłych
04/11/17 ks. Stanisław Szulc
W listopadowym rozważaniu chcemy przypomnieć mniej znane święto Ofiarowania NMP. Jej całkowite poświęcenie Panu Bogu skłania do refleksji, jak wiele my oddajemy Mu ze swojego życia. Przyjrzymy się dzisiaj postaci Maryi, przywołując nieco zapomniane święto Ofiarowania NMP. Obchodzimy je 21 listopada, a więc u schyłku roku liturgicznego. Bardziej jest ono znane u naszych braci prawosławnych, którzy nieco odważniej podchodzą do świadectw pozabiblijnych i dawnych tradycji. O czym dokładnie mówi to święto?
Homilia do dorosłych
02/12/17 ks. Stanisław Szulc
Dogmaty bywają rzeczywiście problematyczne do wyjaśnienia. Dobrze by było jednak, byśmy jako członkowie wspólnot różańcowych nie uciekali od trudnych, teologicznych tematów. Często wystarczy dobra lektura, modlitwa, by przyjąć jakąś prawdę wiary dla siebie. Pomyślmy jednak dzisiaj też o tym, że czasami nie będzie możliwe, byśmy do końca coś zrozumieli. Może być tak, że na bardzo długo Pan Bóg pozostawi coś dla nas jako tajemnicę...