Polecamy
Josemaria Escriva. Przekroczyć marzenia
Pedro Casciaro
KSIĄŻKA
39,90 zł 34,00 zł

Święto Niepodległości

Homilia do dorosłych
11/11/17 ks. Zbigniew Kosik
A wieszże bracie, co to jest Ojczyzna? Proste i wymowne pytanie dociera do serc i umysłów Polaków i Polek wyjątkowo mocno właśnie dzisiaj, w dniu narodowego święta. Wolność, niepodległość - słowa wyjątkowe, jak i to, co za nimi się kryje – nasza historia, nasza tożsamość, duma i odwaga, niezłomność i nieugiętość wszystkich tych, dzięki którym dziś czujemy się wolnymi Polakami.
Homilia do dorosłych
11/11/17 Michał Piotr Gniadek
Przez minione doświadczenia w Polakach zostało ugruntowane umiłowanie wolności. Jej odzyskiwanie i zagospodarowywanie jest zadaniem każdego człowieka i powołaniem chrześcijanina. Dlatego też nasza narodowa tożsamość jest ściśle związana z wiarą. Kościół był bowiem zawsze ostoją polskości, co w trudnych czasach zaborów i okupacji pozwalało jednoczyć i umacniać ducha narodu. Dziś mamy to szczęście, że żyjemy w czasie pokoju i nie musimy zbrojnie zabiegać o pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej. Obecnie sprawą podstawową jest praca na rzecz dobra wspólnego. Nakłada to na nasze barki ogromny ciężar odpowiedzialności...