Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Święto Niepodległości
Homilia do dorosłych

Bóg powołał nas do wolności (11 XI)

11/11/17 Michał Piotr Gniadek
Przez minione doświadczenia w Polakach zostało ugruntowane umiłowanie wolności. Jej odzyskiwanie i zagospodarowywanie jest zadaniem każdego człowieka i powołaniem chrześcijanina. Dlatego też nasza narodowa tożsamość jest ściśle związana z wiarą. Kościół był bowiem zawsze ostoją polskości, co w trudnych czasach zaborów i okupacji pozwalało jednoczyć i umacniać ducha narodu. Dziś mamy to szczęście, że żyjemy w czasie pokoju i nie musimy zbrojnie zabiegać o pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej. Obecnie sprawą podstawową jest praca na rzecz dobra wspólnego. Nakłada to na nasze barki ogromny ciężar odpowiedzialności...