Święto Niepodległości
Homilia do dorosłych

Bóg powołał nas do wolności (11 XI)

11/11/17 Michał Piotr Gniadek
Przez minione doświadczenia w Polakach zostało ugruntowane umiłowanie wolności. Jej odzyskiwanie i zagospodarowywanie jest zadaniem każdego człowieka i powołaniem chrześcijanina. Dlatego też nasza narodowa tożsamość jest ściśle związana z wiarą. Kościół był bowiem zawsze ostoją polskości, co w trudnych czasach zaborów i okupacji pozwalało jednoczyć i umacniać ducha narodu. Dziś mamy to szczęście, że żyjemy w czasie pokoju i nie musimy zbrojnie zabiegać o pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej. Obecnie sprawą podstawową jest praca na rzecz dobra wspólnego. Nakłada to na nasze barki ogromny ciężar odpowiedzialności...