Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Homilia do dorosłych

Których serce jest czyste… (8 XII)

08/12/17 ks. Maciej Kubiak
Szanując tajemnicę, którą możemy przeniknąć tym bardziej, im bardziej mamy wiarę, z całego opisu zwiastowania rozważmy tylko dwa zdania. Pierwsze: „Znalazłaś łaskę u Boga”. I drugie „Dla Boga nie ma nic niemożliwego”...