Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Homilia do dorosłych

Wynagradzaj Niepokalanej (8 XII)

08/12/17 ks. Piotr Winkler
Kończy się rok obchodów 100-lecia objawień fatimskich. W orędziu Maryi sprzed wieku znajdujemy wskazania, w jaki sposób okazać wdzięczność i miłość Niepokalanej oraz jak wynagradzać za cierpienia zadane Jezusowi i Jej samej, które są skutkiem naszych grzechów. Kilka lat po zakończeniu objawień, Maryja pozwoliła siostrze Łucji ujawnić treść drugiej tajemnicy fatimskiej. Chodzi o nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi...