Polecamy
Czas na młodych. Idziemy za papieżem Franciszkiem
Sophie de Moustier
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł

Spis treści

SUGESTIE HOMILETYCZNE
SYTUACJE DUSZPASTERSKIE
  • Mniej pychy i więcej pokory (23 VI)
  • Uczcie się ode Mnie (zakończenie roku szkolnego)
  • Jan Chrzciciel – narodzony w Słowie (24 VI)
  • Wspierajmy modlitwą Piotra naszych czasów (29 VI)
  • Filary Kościoła (29 VI)