CZYTANIA NA CZERWIEC

Duch Święty przewodnikiem do Serca Jezusowego (1-11.06)

29/05/17 Danuta Stankiewicz
Pochodzenie Ducha Świętego i Jego istota Poznając Ducha Świętego, pragniemy Go mocniej pokochać, częściej wzywać Jego pomocy, skuteczniej odpowiadać na Jego obecność w duszy i rozpalić w sobie miłość do wszystkich Osób Bożych w Trójcy Świętej. Jezus objawił, iż w Bogu są trzy Osoby równe, a zarazem różne: Ojciec, Syn i Duch Święty.