CZYTANIA NA CZERWIEC
Homilia do dorosłych

Duch Święty przewodnikiem do Serca Jezusowego (12-21.06)

12/06/17 Danuta Stankiewicz
Codziennie żegnamy się słowami: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, ponieważ Duch Boży istnieje i jest jedną z trzech Osób Boskich. Dlatego odbiera należną cześć. Co zawdzięczamy Duchowi Pańskiemu? Otóż Bóg Ojciec jest dla nas Stworzycielem. Stąd podziwiamy ten piękny świat i człowieka, który został stworzony na obraz Boży. Natomiast Syn Boży jest Odkupicielem rodzaju ludzkiego.