CZYTANIA NA CZERWIEC
Homilia do dorosłych

Duch Święty przewodnikiem do Serca Jezusowego (22-30.06)

22/06/17 Danuta Stankiewicz
Dar rozumu pozwala nam wniknąć w prawdy Boże, natomiast dar mądrości daje przyjemne kosztowanie rzeczy Bożych. A zatem, są sposoby poznania Boga: przez rozmowy, czyli spekulatywny i przez doświadczenie rzeczywistości, czyli dzięki darowi mądrości. Słowem, przez dar mądrości serce doświadcza poznawania rzeczy Bożych.