11 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Jak podjąć i wypełnić powołanie

18/06/17 ks. Mariusz Pohl
Ludzie wybrani i powołani przez Pana, pasterze, którzy będą znali drogę na żyzne pastwiska i będą umieli pociągnąć za sobą owce. Aby to się mogło dokonać, potrzebna jest najpierw żarliwa modlitwa samych księży. To oni powinni być najbardziej świadomi, że potrzebują pomocników i następców. Chodzi nie tylko o to, by Bóg takich ludzi znalazł, bo oni są – Bóg nigdy nie poskąpi Kościołowi powołań.