11 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

18/06/17 Olaf Szczypiński
We fragmencie Ewangelii, w którym Jezus udziela władzy swoim uczniom, wracają powyższe problemy, ale już w zupełnie nowym znaczeniu, oczyszczonym i przekształconym przez wydarzenie Jezusa. W tym miejscu warto wykazać związek między władzą Boga Stwórcy a Wcieleniem.