12 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Bez lęku

25/06/17 ks. Jacek Kacprzak
„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało” (w. 28). Śmierć ciała, którą człowiek może zadać człowiekowi, jest odebraniem tylko części czasu ziemskiego istnienia. Prawdziwą śmiercią jest całkowite unicestwienie duchowe, które dokonuje się przez odpadnięcie od Boga. Kto to zrozumie, przestaje bać się śmierci cielesnej. „Nie bójcie się: jesteście ważniejsi” (w. 31). To trzecie „nie bójcie się” jest chyba najmocniejsze, bo odnosi się bezpośrednio do miłości Boga. Kto wyraźnie doświadcza miłości Ojca Niebieskiego, nie boi się o swoje istnienie, bo jest ono bezpieczne w sercu Boga.