12 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Nie bądź tchórzem!

25/06/17 ks. Dariusz Zuber
Zapewne, na co dzień w szkole, domu czy na podwórku spotykacie się z podobnymi sytuacjami, kiedy jesteśmy obojętni na złe zachowanie innych ludzi, ponieważ boimy się, że zło które oni czynią dotknie i nas. W czytanej dziś Ewangelii Pan Jezus chce dodać nam odwagi, zachęcić do bycia dobrym i miłosiernym, do zwyciężania zła dobrem do bycia Jego uczniem i uczennicą. Pan Jezus mówi dziś do nas: „Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się…”.