12 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

25/06/17 Sławomir Zatwardnicki
Mam wrażenie, że Pan mówi pośrednio, iż każdy kto będzie wiernym świadkiem głoszącym to, co usłyszał od Niego, ryzykuje staniem się męczennikiem. Oczywiście nie wcześniej, niż wtedy, gdy taka będzie wola Ojca. Może wzorem Mistrza utrzyma się przy życiu ze trzy lata. A może w ogóle człowiek nie powinien się zbytnio troszczyć o to, co się z nim stanie, lecz bez względu na wszystko „rozgłaszać na dachach” Ewangelię?