4 niedziela wielkanocna
Sugestia programowa

Ponieważ głos jego znają…

07/05/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Czy znamy się we wspólnocie parafialnej? W małych miejscowościach tak, ale w wielkomiejskich już nie, a to ze względu na liczbę parafian, mobilność, dowolny wybór kościoła. Problemem jest również częsta zmiana księży, co nie sprzyja budowaniu wspólnoty parafialnej i formacji dzieci szkolnych.
O rozpoznawaniu głosu pasterza mówi sam Jezus: „Owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu”. „Zna więc Pan tych, którzy są Jego; to są owce. Niekiedy one same siebie nie znają, lecz pasterz je zna według tego przeznaczenia, według tego przez Boga przejrzenia, według tego wybrania owiec przed stworzeniem świata” (św. Augustyn).
Jest nas (katolików) wielu, bardzo ważne więc jest wzajemne poznawanie się podczas spotkań małych grup – twarzą w twarz, rozmowa w cztery oczy! To właśnie wtedy można poznać się wzajemnie, wymienić kilka zdań, umówić się na kolejne spotkanie. Ilu ludzi znamy po imieniu? Jakie są relacje w małych grupach parafialnych?
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce