4 niedziela wielkanocna
Homilia do młodzieży

Słuchać Dobrego Pasterza i rozpoznawać

07/05/17
Z powołaniem najpierw związane jest rozpoznawanie. Jezus w Ewangelii dzisiaj mówi o tym rozpoznawaniu: „Owce słuchają Jego głosu; woła on swoje owce po imieniu”. Aby rozpoznać swoje powołanie trzeba słuchać co szepcze mi Bóg. Czasami szepcze podczas modlitwy, adoracji, czasami podczas rekolekcji, pielgrzymek, czasami poprzez innych ludzi, czasami poprzez różne zdarzenia, czasami przez cierpienie. Zdarza się, że ktoś powie: „Ty chyba będziesz księdzem”, „ty się nadajesz na księdza” czy też „czy to przyszły prezbiter?”.