4 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Wchodź przez Jezusa

07/05/17
Cóż to znaczy wejść przez Chrystusa? W jakim sensie On jest bramą? Chodzi o przylgnięcie do Jego osoby, umiłowanie Go jako Brata i Przyjaciela, uznanie za Pana i Zbawcę. Trzeba też całkowicie Mu zaufać i starać się spełniać wymagania Jego nauki. Należy przy tym odrzucić wszystko, co się sprzeciwia Jego Ewangelii. Ta zaś jest prosta i jasno wyrażona.