5 niedziela wielkanocna
Sugestia programowa

Kto Mnie zobaczył, zobaczył także…

14/05/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Coraz więcej pytań zadajemy sobie w kwestii przekazu wiary: Jak nauczać skuteczniej? Jak przekonywać trafniej? Jak ewangelizować z mocą Ducha? Tego typu pytań jest wiele, ale zamiast „tracić energię” na ich zadawanie, lepiej spożytkujmy ją na… życie zgodne z Ewangelią.
„Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” oraz „Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie”. To jest droga, którą Jezus pokazał swym uczniom, aby nią szli, a zobaczą Ojca. „Ci, co nie wierzą w niezawodność tej drogi wiodącej nas aż do oglądania Boga i trwania przy Nim na wieki, drogi opartej na prawdzie Pisma Świętego, które nam ją wskazuje i zaleca, a nie wierząc, też jej nie rozumieją – ci mogą ją zwalczać, ale zwalczyć jej nie zdołają” (św. Augustyn).
Każdy ma prawo pytać o swoją drogę życia – jaka ona jest, dokąd prowadzi, z kim będę szedł. Pytania nieobojętne, bo dotyczą istoty życia duchowego. W homilii podkreślamy znaczenie wiary w Trójjedynego Boga.
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.