Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
5 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

14/05/17 Rafał Bernard
Według Listu św. Piotra mamy stanowić „święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu” oraz ogłaszać Jego chwalebne dzieła. Proszę o wyjaśnienie tych pięknych słów dla przyziemnie myślących słuchaczy. Co mają robić w praktyce? Czy nie jest to – podobnie jak w Dziejach Apostolskich – wskazanie na rzeczy najważniejsze, na sferę ducha i ukazywanie swoim słowem i życiem dobrego Boga, abyśmy nie zagubili się w materii?