5 niedziela wielkanocna
Homilia do dzieci

Wrażliwość uczniów Pana Jezusa

14/05/17 ks. Paweł Wygralak
Na początku naszego wspólnego rozważania przeczytanego dzisiaj fragmentu z Dziejów Apostolskich chciałbym zapytać was, co jest ważniejsze: uczyć ludzi o tym, że Pan Jezus z miłości do nas umarł na krzyżu, a potem zmartwychwstał i otworzył nam bramę do nieba, że On tam na nas czeka, i ma dla każdego z nas przygotowane miejsce, czy też pomagać ludziom potrzebującym, biednym i opuszczonym? (okazja do rozmowy z dziećmi). Znamy już wasze zdanie, a teraz postarajmy się zobaczyć, czego uczy nas Pismo Święte.