6 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Kto ma przykazania…

21/05/17
Wokół nas coraz więcej zakazów i nakazów. Trudno się poruszać w takim gąszczu słów. Gdy do tego dodamy, że „nieznajomość prawa nie usprawiedliwia”, to któż to potrafi tak żyć, aby niczego nie naruszyć? Nawet urzędnicy narzekają, że przepisy prawne zbyt szybko się zmieniają…
Uczniowie Jezusa też otrzymali bardzo konkretne wskazania moralne, czyli przykazania. W ich realizacji nie pozostali jednak sami. Mistrz obiecuje posłać im Ducha Pocieszyciela (Parakleta). Obietnica ta spełni się w dniu Pięćdziesiątnicy.
Poznawanie tajemnicy Trójjedynego jest jednym z najpiękniejszych zadań, jakie stoją przed chrześcijaninem. To nic innego, jak zgłębianie swego ducha.
Homilia powinna uwrażliwić uczestników liturgii, że Chrystus dał nam „klucz” do poznania Ojca. Dokonuje się to przy udziale Ducha Świętego. Tłumaczymy słowo „Paraklet” – Pocieszyciel.
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.