6 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

21/05/17 Patryk Jakubowski
Wsłuchując się w nauczanie Chrystusa mam poczucie, że miłość to emocje, których fundamentem są czyny. Czy nakazy nakładane na nas przez Zbawiciela mogą stać się bramą do wolności? Chciałbym, aby kaznodzieja nakreślił słuchaczom kwintesencję agape. Warto rozważać, jak kochać nieprzyjaciół jednocześnie nie odbierając sobie godności. Często spotykam się z różnymi forami „nawracania z miłości” – nawracania na inne wyznanie, na inne poglądy… Zawsze wtedy zastanawiam się, gdzie są granice w przekazywaniu miłości?