Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
6 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Warto trzymać się Bożej instrukcji

21/05/17 ks. Zbigniew Kosik
Gdy diakon Filip odważył się głosić słowo w Samarii, musiał być pewien wypowiadanych swoich słów, wiarygodności czynów w miejscu wyjątkowo nieprzychylnym i nieprzyjaznym (Dz). Mieszkańcy Samarii byli traktowani przez Żydów na równi z poganami; uważano ich za ludzi gorszej kategorii. Stąd też misja diakona była szczególnie wymagająca.