Boże Ciało
Sugestia programowa

Kto spożywa ten chleb…

15/06/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
W Boże Ciało dotykamy tajemnicy obecności Chrystusa w chlebie i winie. W procesji idziemy z żywym i prawdziwym Chrystusem, obecnym w Najświętszym Sakramencie. Dialog między Żydami a Jezusem dotyczył tajemnicy spożywania Ciała i Krwi Chrystusa. Część rozmówców przyjęła słowa Jezusa, iż On jest Chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
„Takie powinniśmy zająć stanowisko, wobec tajemnic: nie patrzmy tylko na to, co podpada pod zmysły, lecz baczmy również na słowa Pana. Jego słowo bowiem jest nieomylne, nasze zaś zmysły łatwo ulegają złudzeniu. Jego słowo jest zawsze prawdziwe, nasze zmysły często błądzą. Ponieważ powiedział: «To jest Ciało moje», słuchajmy, wierzmy, patrzmy na to oczyma ducha” (św. Jan Chryzostom).
W krótkiej homilii zwracamy uwagę na potrzebę silnej wiary w obecność Chrystusa w świętych postaciach chleba i wina. Propozycja tematów do wykorzystania w homilii podczas procesji do czterech ołtarzy: Jesteśmy w drodze – Dajemy świadectwo wiary – Wypełniamy misję Chrystusa – Idźmy i głośmy Ewangelię.
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.