Boże Ciało
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

15/06/17 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Trzeba więc chyba z prostą wiarą mówić o miłości Bożej, o potrzebie bliskości, o Bożym pomyśle na całkowite zaspokojenie wszystkich ludzkich potrzeb. W homilii należy jednak unikać infantylizacji, do pewnego stopnia dopuszczalnej w homiliach podczas uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.