NMP Królowej Polski
Homilia do dorosłych

Królowo Polski, módl się za nami!

21/04/17 ks. Adam Kalbarczyk
W Litanii loretańskiej, która znowu rozbrzmiewa codziennie w naszych kościołach na nabożeństwach majowych, jest aż 14 wezwań, którymi wysławiamy Maryję jako Królową i prosimy Ją o modlitwę za nas. W wielu pieśniach nazywamy Ją Królową, a dziś – w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej i głównej Patronki Polski – płynie z naszych ust i serc stara pieśń zaczynającą się od słów: „Z dawna Polski Tyś Królową”. Co to znaczy, że jest Maryja jest Królową, Królową narodu polskiego, naszą Królową? Czy Maryja w ogóle może być czyjąś Królową?