NMP Królowej Polski
Homilia do dorosłych

Matka i Królowa

21/04/17 ks. Marcin Chudzik
Maryja była tym cichym świadkiem wszystkich wydarzeń z życia Jezusa. To ona przeżyła zwiastowanie, słyszała słowa starca Symeona, widziała mędrców z dalekim krain i ich pokłon. To Ona zachowywała w swym sercu wszystkie słowa Jezusa Chrystusa, była pierwszą uczennicą i tą, która żyła słowem Bożym.