NMP Królowej Polski
Homilia do dzieci

Nasza Królowa

21/04/17 ks. Tomasz Rogoziński
Po pierwsze, przychodzimy dzisiaj do świątyni nie tylko, aby się pomodlić do Boga za wstawiennictwem Królowej Polski za naszą Ojczyznę, ale też po to, by podziękować Jej, że stała się Matką Syna Bożego, że nieustannie czuwa nad Polską i naszymi rodzinami. W tym szczególnym dniu pragniemy również naszą Królową prosić o pomoc w codziennych zadaniach i uczyć się od Niej zaufania do Boga.