NMP Królowej Polski

Sugestie słuchacza

21/04/17 Szymon Bojdo
Jak sprawiać, by Jezus był w moim życiu na pierwszym miejscu? Co to znaczy, że panuje on w moim życiu? Jaki mam się stać, skoro uzdolnił mnie on do „działu świętych w światłości”, a więc do bycia jeszcze bardziej świętą osobą? Wszystko ma w Nim istnienie, a więc także moje życie, moje wybory, zależą od Niego. Czy potrafię to każdego dnia dostrzegać?