Polecamy
Zrozumieć Kościół. Eklezjologia praktyczna
Paul M. Zulehner, Peter Neuner
KSIĄŻKA
39,90 zł 33,90 zł
Trójcy Przenajświętszej
Homilia do dzieci

Idziemy przez życie z działaniem Trójcy Świętej

11/06/17 bp Antoni Długosz
Bohaterowi dzisiejszej Ewangelii – Nikodemowi (obraz), nie wystarczą świeckie studia. Pragnie także pogłębić wiedzę o swojej religii. Studiuje przesłania Starego Testamentu, gdzie przewija się proroctwo o nadejściu mesjasza, który będzie kierował jego narodem.