Trójcy Przenajświętszej
Homilia do dorosłych

Świat został przez Niego zbawiony

11/06/17 ks. Maciej Kubiak
Gdy Andre Frossard zapytał papieża Jana Pawła II (był wówczas w szpitalu po zamachu) o jego wiarę papież tak odpowiedział: „Ja osobiście nie znam takiego przeżycia, jak to, które stało się Pańskim udziałem (Frossard przeszedł nawrócenie z ateizmu na katolicyzm). Wyrosłem od dzieciństwa w atmosferze wiary i nigdy właściwie z tej atmosfery się nie wyłączyłem, nie wyobcowałem. Problemem zatem istotnym było dla mnie nie nawrócenie od niewiary do wiary, tylko przejście od wiary odziedziczonej, przejętej, a zarazem bardziej «uczuciowej» niż rozumowej do wiary świadomej i dojrzałej w znaczeniu umysłowego pogłębienia i osobistego wyboru”.