Trójcy Przenajświętszej
Homilia do dorosłych

Zaproszeni do życia mistycznego

11/06/17
Miłość Boga Ojca objawia się w fakcie stworzenia świata i człowieka oraz w posłaniu na świat jedynego Syna, Jezusa Chrystusa po to, aby po grzechu pierworodnym dokonanym przez pierwszych rodziców, On mógł nas zbawić i wyzwolić z niewoli śmierci. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa objawia się w tym wszystkim, co dzieje się w nas i przez nas. Żyjąc tą łaską możemy być prawdziwie współpracownikami Prawdy Odwiecznej tj. Boga Trójjedynego.