Polecamy
Zanim powiesz "tak". Przygotowanie do sakramentu małżeństwa
Anthony Garascia
KSIĄŻKA
24,90 zł 5,00 zł

Wniebowstąpienie Pańskie

Sugestia programowa
28/05/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Zadania do wykonania otrzymujemy od samego początku – od kiedy tylko zaczynamy rozumieć słowa rodziców. Wpierw dotyczą one posprzątania zabawek, potem trzeba odrabiać lekcje i wykonywać drobne prace domowe. W miarę dojrzewania owych zadań przybywało. Im więcej mamy lat, tym częściej wydaje się nam, że nie jesteśmy w stanie wykonać wszystkiego, a jeszcze tyle przed nami.
Homilia do dorosłych
28/05/17 Teresa Cybulska
Nasza radość nie jest jedynie bezinteresowna, co nam Pan Bóg przez to udostępnia czytamy w II czytaniu. Proponuję, by kaznodzieja przeczytał komunikatywnie raz jeszcze fragmenty drugiego czytania: Kim jest Jezus Chrystus, z jakiego powodu jest ta radość, co przez wniebowstąpienie otrzymujemy? Żeby z tego bogactwa skorzystać, trzeba właśnie mieć miłość. Bo tylko miłość może przyjąć takie dziedzictwo.
Homilia do dorosłych
28/05/17 s. Noela Wojtatowicz CSFN
W Padwie w Cappella dell’Arena możemy podziwiać fresk Giotta przedstawiający scenę wniebowstąpienia Pańskiego. Fresk pokazuje dokładnie to o czym mówi fragment Dziejów Apostolskich (Dz 1,10-11). Giotto swoją wizję wniebowstąpienia dzieli na dwie części: dolną i górną. Jezus to centralna postać górnej części malowidła. Jest otoczony złocistą chmurą z uniesionym w górę obliczem i rękoma.
Homilia do dorosłych
28/05/17 s. Noela Wojtatowicz CSFN
„Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,7-8). „Postawa ucznia – jak doskonale ujął to w swej książce o Jezusie z Nazaretu papież Benedykt XVI – nie polega na dociekaniach natury historycznej, ani na wpatrywaniu się w nieznaną przyszłość. Chrześcijaństwo jest teraźniejszością: darem i misją, obdarowaniem wewnętrzną bliskością Boga i – na tej podstawie – dawaniem czynnego świadectwa Jezusowi Chrystusowi”.
Homilia do dorosłych
28/05/17 ks. Łukasz Figurski
Ta historia bardzo dobrze wprowadza nas w ducha usłyszanych czytań i dzisiejszej uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. Czterdzieści dni po niedzieli zmartwychwstania Chrystusa Kościół katolicki świętuje uroczystość Wniebowstąpienia. Jest to pamiątka triumfalnego powrotu Pana Jezusa do królestwa niebieskiego, skąd przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia, przyjmując ludzką naturę.
Homilia do młodzieży
28/05/17 ks. Piotr Śliżewski
W niej, już na samym początku, słyszymy, że polecenie, które kiedyś wypowiedział Jezus, wpłynęło na to, że apostołowie mogli się spotkać ze Zbawicielem. Gdyby nie wzięli sobie go do serca, to by się zapewne z Nim rozminęli. Jezus prosiłby o przyjście na jedną z galilejskich gór, a oni by poszli do ogrodu Oliwnego. Rezultat byłby marny. Włożony wysiłek, który nie przyniósł zaplanowanych owoców.