Wniebowstąpienie Pańskie
Homilia do dzieci

Aż do skończenia świata

28/05/17 Danuta Szelejewska
Przed swoim odejściem Chrystus pozostawił im konkretne wskazówki: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,19). Przydzielonym przez Pana zadaniom oddali się bez reszty. Nie zaniedbywali niczego doskonale wiedząc, że do nich należy głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu.