Wniebowstąpienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Chrześcijaństwo jest teraźniejszością: darem i misją

28/05/17 s. Noela Wojtatowicz CSFN
„Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,7-8). „Postawa ucznia – jak doskonale ujął to w swej książce o Jezusie z Nazaretu papież Benedykt XVI – nie polega na dociekaniach natury historycznej, ani na wpatrywaniu się w nieznaną przyszłość. Chrześcijaństwo jest teraźniejszością: darem i misją, obdarowaniem wewnętrzną bliskością Boga i – na tej podstawie – dawaniem czynnego świadectwa Jezusowi Chrystusowi”.