Wniebowstąpienie Pańskie
Sugestia programowa

Idźcie więc i nauczajcie…

28/05/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Zadania do wykonania otrzymujemy od samego początku – od kiedy tylko zaczynamy rozumieć słowa rodziców. Wpierw dotyczą one posprzątania zabawek, potem trzeba odrabiać lekcje i wykonywać drobne prace domowe. W miarę dojrzewania owych zadań przybywało. Im więcej mamy lat, tym częściej wydaje się nam, że nie jesteśmy w stanie wykonać wszystkiego, a jeszcze tyle przed nami.
Przed odejściem do Ojca Jezus dał apostołom zadanie: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (…). Perspektywa spotkania się z Jezusem przy ponownym Jego przyjściu umacnia nas, gdy wpatrując się w niebo, myślimy jednak o ziemskich sprawach, a przecież to nic dziwnego, bo przed nami moc zadań do wykonania.
W homilii uwrażliwiamy wiernych, aby dobrze poznali swoje życiowe zadania, szczególnie te, które dotyczą głoszenia Ewangelii. Bóg nam je zleca, abyśmy byli gotowi spotkać się z Chrystusem przy ponownym Jego przyjściu.
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.