Wniebowstąpienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Odkrywać niebo we własnym sercu

28/05/17 s. Noela Wojtatowicz CSFN
W Padwie w Cappella dell’Arena możemy podziwiać fresk Giotta przedstawiający scenę wniebowstąpienia Pańskiego. Fresk pokazuje dokładnie to o czym mówi fragment Dziejów Apostolskich (Dz 1,10-11). Giotto swoją wizję wniebowstąpienia dzieli na dwie części: dolną i górną. Jezus to centralna postać górnej części malowidła. Jest otoczony złocistą chmurą z uniesionym w górę obliczem i rękoma.