Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł
Wniebowstąpienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

28/05/17 Teresa Cybulska
Nasza radość nie jest jedynie bezinteresowna, co nam Pan Bóg przez to udostępnia czytamy w II czytaniu. Proponuję, by kaznodzieja przeczytał komunikatywnie raz jeszcze fragmenty drugiego czytania: Kim jest Jezus Chrystus, z jakiego powodu jest ta radość, co przez wniebowstąpienie otrzymujemy? Żeby z tego bogactwa skorzystać, trzeba właśnie mieć miłość. Bo tylko miłość może przyjąć takie dziedzictwo.