Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł

Zesłanie Ducha Świętego

Sugestia programowa
04/06/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Ludzie są uzdolnieni w różny sposób. Jedni mają bardzo dużo darów, a inni mają ich mało. Nie oznacza to, że owe różnice wpływają na sposób naszego spojrzenia na tych ludzi – wywyższanie zdolnych, a poniżanie drugich.
Homilia do dorosłych
04/06/17 Danuta Stankiewicz
Podczas zesłania Ducha Świętego apostołowie zostali napełnieni Jego darami, aby skutecznie głosić Ewangelię. Albowiem w Zielone Święta Chrystus tchnął w Kościół swego Ducha. Przez zesłanie Ducha Bożego struktura Kościoła została dopełniana. To Duch Pański wysłany przez Chrystusa ukształtował Kościół na sposób mistyczny. Odtąd Chrystus rządzi Kościołem przez Ducha Świętego.
Homilia do dorosłych
04/06/17 ks. Rafał Kowalski
Mówię o tym nie dlatego, że zbliża się lato i trzeba zrobić wykład na temat konieczności spożywania płynów, ale dlatego, że tekst z Listu św. Pawła do Koryntian, który dostajemy na dzisiejszą uroczystość wyraźnie mówi o piciu. Wprawdzie ostatnie zdanie tego fragmentu zostało przetłumaczone na język polski: wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem, jednak w tekście oryginalny zdanie to brzmi: i wszyscy jednego Ducha otrzymaliśmy do wypicia. Myślę, że wyraźnie widać różnicę.
Homilia do dorosłych
04/06/17 ks. Maciej Szczepaniak
Ksiądz Jacek Stryczek, pomysłodawca stowarzyszenia Wiosna, które organizuje m.in. akcję Szlachetna Paczka, tak wyjaśnia nazwę wspólnoty: „Wiosna jako pora roku rodzi życie tam, gdzie była tylko skuta lodem ziemia. Nasza wiosna jest taka sama. Chce być taką budzącą porą roku w życiu wielu ludzi. Ziarno może przynieść plon obfity, trzeba dać mu tylko dobrą porę roku. (…) «Poznacie po owocach» – moc wiosny widoczna jest w jesiennych owocach”.
Homilia do dorosłych
04/06/17 ks. Piotr Wojnar
Dobrze jest umieć odpowiedzieć na pytanie „nie wiem”. Tak naprawdę myśl, że o Trzeciej Osobie Bożej wiemy mniej niż o Dwu Pierwszych jest złudzeniem. Mamy więcej książek o Ojcu i Synu, niż o Duchu. Wypowiedziano więcej słów, przeprowadzono więcej wykładów. Tylko cała ta masa informacji nie wyczerpuje nawet w małym stopniu natury Osób Bożych. Dziś, kiedy czcimy najbardziej dla nas tajemniczą Osobę Bożą – Ducha Świętego, warto przypomnieć sobie, jaką bezmierną tajemnicą jest każda z Osób Trójcy Świętej. Wiemy rzeczy prawdziwe i ważne, ale wiemy nieskończenie mało.
Homilia do młodzieży
04/06/17 s. Arletta Ziółkowska
dar bojaźni Bożej – czyli takiej miłości do Boga, która rozumie swoją kruchość; to taki lęk przed Bogiem, by nie zagubić ścieżki do Niego, by nie zerwać z Nim relacji i odczuwać jednocześnie Jego wielką tajemnicę. Jeśli będziemy nie ustawać w modlitwie do Ducha Świętego, to On pozostawi w nas swoje owoce, po których poznamy Jego działanie, Jego moc.