Zesłanie Ducha Świętego
Homilia do młodzieży

Duchu Święty, spocznij na mnie

04/06/17 s. Arletta Ziółkowska
dar bojaźni Bożej – czyli takiej miłości do Boga, która rozumie swoją kruchość; to taki lęk przed Bogiem, by nie zagubić ścieżki do Niego, by nie zerwać z Nim relacji i odczuwać jednocześnie Jego wielką tajemnicę. Jeśli będziemy nie ustawać w modlitwie do Ducha Świętego, to On pozostawi w nas swoje owoce, po których poznamy Jego działanie, Jego moc.