Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
Zesłanie Ducha Świętego
Homilia do dorosłych

Napojeni jednym Duchem

04/06/17 ks. Rafał Kowalski
Mówię o tym nie dlatego, że zbliża się lato i trzeba zrobić wykład na temat konieczności spożywania płynów, ale dlatego, że tekst z Listu św. Pawła do Koryntian, który dostajemy na dzisiejszą uroczystość wyraźnie mówi o piciu. Wprawdzie ostatnie zdanie tego fragmentu zostało przetłumaczone na język polski: wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem, jednak w tekście oryginalny zdanie to brzmi: i wszyscy jednego Ducha otrzymaliśmy do wypicia. Myślę, że wyraźnie widać różnicę.