Zesłanie Ducha Świętego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

04/06/17 Danuta Stankiewicz
Podczas zesłania Ducha Świętego apostołowie zostali napełnieni Jego darami, aby skutecznie głosić Ewangelię. Albowiem w Zielone Święta Chrystus tchnął w Kościół swego Ducha. Przez zesłanie Ducha Bożego struktura Kościoła została dopełniana. To Duch Pański wysłany przez Chrystusa ukształtował Kościół na sposób mistyczny. Odtąd Chrystus rządzi Kościołem przez Ducha Świętego.