Apostolstwo modlitwy

Świadek pojednania (na maj)

12/05/17 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja misyjna na maj: Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.