Godzina święta

Adoracja Najświętszego Sakramentu. Godzina Święta - czerwiec

01/06/17 ks. Maciej K. Kubiak
Początek czerwca zbiega się w tym roku z oczekiwaniem na zesłanie Ducha Świętego. Adorując dzisiaj Najświętszy Sakrament chcemy dziękować Bogu za dary Ducha Świętego i prosić Go pokornie, aby nas nimi nieustannie napełniał. Jak apostołowie po zmartwychwstaniu trwali na modlitwie w wieczerniku razem z Maryją, tak i my chcemy teraz we wspólnocie trwać na modlitwie w naszym kościele, i tak jak oni, chcemy oczekiwać zesłania Ducha Świętego, Jego mocy i siły, Jego pociechy i pomocy. Wołamy więc razem i prosimy, aby zstąpił Duch Boży i napełnił oblicze ziemi.