Godzina święta

Pierwszy czwartek maja

27/04/17 ks. Maciej K. Kubiak
Teksty nabożeństwa można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca lub w innym dniu. W materiałach zamieszczonych poniżej wykorzystano teksty rozważań i modlitw pochodzące ze strony internetowej ekumenicznej wspólnoty braci z Taizé. W przygotowanie adoracji można zaangażować młodzież z parafialnych grup duszpasterskich, zwłaszcza młodych związanych ze wspólnotą w Taizé i uczestników Europejskiego Spotkania Młodych.