Homilie obrzędowe
Homilia do dorosłych

Myśli do homilii ślubnych

31/05/17
Myśli do kazań na uroczystość ślubną jest całe mnóstwo. Jednakże są one rozporoszone po książkach, czasopismach i Internecie. Bywa, że księża, przygotowując homilię ślubną, pośpiesznie szukają jakiegoś celnego cytatu, który ubogaciłby ich wypowiedź. Dlatego postanowiłem zebrać kilkaset myśli, by ksiądz szybko mógł szybko znaleźć interesujący go tekst. Mój wybór ma charakter osobisty, bo nie sposób zebrać wszystkich myśli o miłości, przyjaźni, ślubie i małżeństwie. Przedstawione wypisy zawierają fragmenty ze Starego Testamentu, z Nowego Testamentu, wypowiedzi wybitnych postaci epoki starożytnej, teksty z nauczania Kościoła, słowa świętych i błogosławionych, ludzi Kościoła, ludzi pióra, innych znanych i mniej nieznanych, przysłowia, sentencje i powiedzonka. Nie wszystkie myśli są do końca w duchu chrześcijańskim, bo niektóre zostały napisane w czasach przedchrześcijańskich, bądź przez niewierzących i agnostyków różnych czasów, ale mogą dobrze posłużyć jako punkt wyjścia, by jakąś ważną prawdę przekazać innym. Pozostawiam to roztropności duszpasterzy.