Homilie okolicznościowe

Biały Tydzień

27/04/17 ks. Maciej K. Kubiak
Poniżej zamieszczamy materiały do homilii na każdy dzień tzw. Białego tygodnia przeżywanego w parafii w tygodniu po uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. Tematem wszystkich rozważań jest „dziękczynienie”. Proponujemy szkice homilii, w których rozwijamy następujące tematy szczegółowe: Dziękujemy rodzicom, rodzeństwu i bliskim (poniedziałek), wspólnocie parafialnej (wtorek), Matce Bożej i świętym (środa), Panu Bogu za przebaczenie grzechów (czwartek) oraz za dar komunii świętej (piątek). Każdy temat można przenieść na inny dzień. Ponieważ Pierwsza komunia jest obchodzona w parafiach w różnych terminach, zamieszczone poniżej szkice homilii nie nawiązują do czytań z dnia. Jeśli przemawiają za tym okoliczności czasu i miejsca, można wykorzystać czytania zaproponowane na dany dzień.