Homilie okolicznościowe

I Komunia Święta - Nasz Dobry Pasterz

27/04/17 ks. Piotr Śliżewski
W odczytywanym dzisiaj fragmencie Ewangelii jak i odśpiewanym Psalmie, usłyszeliśmy, że Pan Jezus jest porównywany do pasterza, który pasie owce. My, ludzie, jesteśmy takimi owieczkami, które potrzebują Osoby, która zaprowadzi nas na dobre pastwiska. Co to znaczy? Każdy człowiek potrzebuje podpowiedzi, jak żyć, by jego decyzje prowadziły go do szczęścia. A Pan Bóg nie każe nam się przecież domyślać.